לקסיקון - קוב

cube (אנגלית)

מטר מעוקב, נפח של 1000 ליטרים.

תגובות