לקסיקון - תקרת צלעות

תקרת צלעות היא טכנולוגיית בנייה שכיחה של תקרות מבטון מזוין. התקרה בנויה כגריד של קורות בשני הכוונים. בין הקורות, המכונות "צלעות", קיימים רווחים קבועים. רווחים אלה יכולים להישאר כחללי אוויר ויכולים להיסדר על ידי גופי מילוי קלים על מנת ליישר את חלקה התחתון של התקרה ולהקל על תהליך הבנייה.

בתמונה - תקרת צלעות עם מילואות בבלוק איטונג (לפני טיח).

תגובות