לקסיקון - מטראז'

metrage (צרפתית)

מדידת שטחים.

תגובות