לקסיקון - אנטה

Anta (לטינית)

דופן הקיר בצד הפתח.

תגובות