לקסיקון - פאנדלה

כלי דמוי מחבת להשלכת טיט על קיר הבניין

תגובות