לקסיקון - שן מדלף

גם אף מים.

חריץ או בליטה שמטרתה ליצור שיפוע עולה כך שהמים לא יוכלו להצמד למשטח.

תגובות