לקסיקון - בטון טרום

בטון טרומי, אלמנט בטון שנוצק מראש והוכנס למקומו בבנין כשהוא כבר מוכן.

תגובות