לקסיקון - תקרת קרום

תקרת קרום, היא תקרה אשר נוצקת באתר על קרום בטון טרומי (שנוצק והתקשה קודם להשמה) הכולל את הזיון התחתון, וכן זיון בולט שתפקידו לקבל את כוחות הגזירה בתקרה.
הקרום מיושם לאחר התקשות הבטון לחוזק הנדרש, באתר הבנייה משלימים את הזיון העליון ויוצקים את יתרת התקרה. חשוב לתמוך את הקרום לפני היציקה כדי שיוכל לשאת את העומס העצמי ועומס הבטון הנוצק, עד להתקשות הבטון הנוצק באתר לחוזק המתאים.
השימוש בשיטה זו חוסך עבודת טפסנות (פרט לתמיכת הקרום), חוסך חלק מעבודות הברזלנות באתר. ביישום עבודות הטיח לתקרה נדרש רק טיפול בתפרים שבין הקרומים.

תגובות