לקסיקון - מפת מדידה

מפת מדידה היא מסמך מחייב להגשת בקשות להיתר בניה. תוקף מפת מדידה להגשה הוא שישה חודשים ממועד החתימה של המודד.

מפות מדידה מאושרות על ידי הרשות המקומית וכוללות את הוראות הבניה העיקריות החלות על השטח (קווי בנין וכדומה). תוקף מפת המדידה המאושרת הוא שנה מיום חתימת מהנדס הרשות.

ראשי תיבות נהוגים במפות מדידה:
ע.ת. - עמוד תאורה
א.ש. - אבן שפה
ג.ר. - גובה ריצפה

תגובות