לקסיקון - רביץ

כינוי לרשת ברזל המשמשת בדרך כלל כתשתית לטיוח התקרה מתחת לגג רעפים.ואפרת אומרת:
יהודית?

תגובות