לקסיקון - שלח

אורך המדרגה הנמדד לכוון העליה.

נהוג בין 27 ל 33 ס"מ על פי הנוסחה המקשרת בין השלח והרום.
לפרוט הנוסחה: www.saf.co.il/noa/grn_26

תגובות