לקסיקון - קיר כפול דופן

קיר הבנוי משתי דפנות וביניהן חלל אוויר

תגובות