לקסיקון - די סטילון אין אנטיס

(יוונית, לטינית)

שני עמודים בין קירות (כמו בחתכים של מקדשים יוניים)

להשלמה - תמונה

תגובות