לקסיקון - מארש

Marche (צרפתית)

מהלך מדרגות.

תגובות