לקסיקון - סטאד

stud (אנגלית)

ניצב, זקף.

לדוגמה - ניצבי העץ או המתכת בקיר גבס.

תגובות