לקסיקון - מרקיזה

marquise (צרפתית)

סוכך, גגון נפתח כמניפה.

תגובות