לקסיקון - קונז'ה

conge (צרפתית)

אלמנט מעוגל בחיבור רצפה - קיר.

תגובות