לקסיקון - חלון קוקיה

חלון אנכי בבליטה בגג משופע. ראה קוקיה.

תגובות