לקסיקון - מזחילה

תעלה פתוחה אופקית בשיפוע קל הקולטת מי גשם מגג משופע ומובילה אותם אל הגשמה.

תגובות