לקסיקון - פיר

pier (אנגלית)

חלל אנכי בבנין להעברת צנרת, תאורה, איוור וכיוצא באלה, פיר של מעלית;

תגובות