לקסיקון - פיגורות

figura (לטינית)

כינוי לברזלי בנין מכופפים.

תגובות