לקסיקון - דלת הולנדית

דלת שבה החלק העליון נפתח עצמאית כחלון.

תגובות