לקסיקון - מונומנט

monument (לטינית)

מבנה זיכרון גדול, אנדרטה גדולה.
מונומנטלי (בהשאלה) - ענקי.

המונומנט לכובשי החלל (מוסקבה)

תגובות