לקסיקון - קאסבה

(ערבית)

רובע עירוני צפוף.

תגובות