לקסיקון - ספציפיקציה

spesifications (אנגלית)

מפרט (טכני).

תגובות