לקסיקון - אימפרגנציה

תהליך שמטפל בעץ ונועד לקבלת הגנה בפני רטיבות, מזיקים וריקבון.

תגובות