לקסיקון - מזחלת

גם - מזחילה

תעלה המנקזת את המים ומובילה אותם אופקית אל המרזב.

תגובות