לקסיקון - ארגז רוח

סגירה של קצה גג הרעפים במעין ארגז למניעת האפשרות שרוח תכנס לחלק התחתון ותעיף את שורות הרעפים הראשונות ויחדרו מים למבנה. לארגז רוח יש ערך אסתטי.

לדוגמה:
www.saf.co.il/noa/det_1290

תגובות