לקסיקון - לוח לבוד

דיקט

לוח המורכב משכבות עץ ניצבות זו לזו (לבדים). הלבדים בעובי של 1 מ"מ עד 4.7 מ"מ. בדרך כלל, הכריכה בעובי של 1.5 מ"מ ולבדי המילוי עבים יותר. מספר הלבדים הוא תמיד אי-זוגי. העץ לבוד הוא בעל יחס חוזק למשקל גבוה יחסית לחומרים מורכבים אחרים ואחיד יותר מעץ טבעי.

תגובות