לקסיקון - אבפל

abfall (גרמנית)

נפל, חומר שנזרק.

לדוגמה - שאריות ריצוף לאחר חיתוכים.

תגובות