לקסיקון - טלטיש

סיתות בו פני האבן מסותתים עם בליטות ונקודות. עובי הגבשושיות יכול להיות דק או גס לפי דרישות המתכנן. סיתות גס יחבית יותיר את פני האבן מכוסה בליטות ושקעים לסירוגין.


תמונה מתוך: www.whitestone.co.il/

תגובות