לקסיקון - זיז

חלק מהתקרה או הקורה המשמש כגוף תלייה

תגובות