לקסיקון - תקן LEED

Leadership in Energy and Environmental Design

שיטת ניקוד בנינים המעודדת בניה ברת קיימה (בניה ירוקה).

שיטה זו נהוגה בארצות הברית והתפשטה משם לעולם כשיטה לקביעת יעדי תכנון לבניינים ירוקים.

השיטה וצורת הניקוד

תגובות