לקסיקון - הידרנט

ברז כיבוי.

למעשה מדובר בברז באופן כללי אבל בתחום הבנייה הכוונה כמעט תמיד לצנרת הכיבוי והמטפים ובמקרים מסוימים גם לארון כיבוי אש.


מתוך אתר חברת ז.א.ט.

תגובות