לקסיקון - חצר אנגלית

פתרון אוורור למרתף על ידי הנמכה מקומית של הקרקע.

להשלמה - תמונה דחוף. או לפחות חתך

תגובות