תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) - חלק ב - מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי - פרק א - תכנון - חלוקת עיקר המקלט למדורים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

סימן ז' ? חלוקת עיקר המקלט למדורים


44. (א) שטח עיקר המקלט במקלטים מסוג ב?2, מסוג ג?1 ומסוג ג?2 יחולק למדורים; שטח כל מדור בישוב קדמי לא יעלה על 32 מ"ר, ובישוב עורפי ? על 50 מ"ר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות מוסמכת לאשר במקלט מסוג ב?2, מסוג ג?1 ומסוג ג?2 מדור ששטחו בישוב קדמי לא יעלה על ? 50 מ"ר, ובישוב עורפי ? על 100 מ"ר.

(ג) מי ששר הבטחון הסמיכו לכך רשאי לאשר חלוקה למדורים בשטח גדול מהאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), בכפוף לביצוע הנחיותיו המיוחדות בקשר לכך.45. (א) חלוקת עיקר המקלט למדורים תעשה על ידי קירות מפרידים קבועים שייבנו מבטון מזוין ובעובי 20 ס"מ.

(ב) לצורך מעבר ממדור למדור יותקנו בכל קיר מפריד שני פתחים ברוחב 1 מטר ובגובה 2 מטרים כל אחד.

(ג) רשות מוסמכת רשאית לאשר שינוי במידות הפתחים וכמותם, ובלבד שהסך הכולל של שטחי הפתחים לא יעלה על 50 אחוזים משטח הקו המפריד; מידות הפתח לא יפחתו בשום מקרה מ-80/180 ס"מ.

עדכון אחרון: 2007-06-13 14:27:32

תגובות

הוסף תגובה