תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה - נספחים לבקשה להיתר -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
3. (א) לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה:
(1) מפה מצבית;
(2) מפת איתור העבודה;
(3) תשריט סכימתי של שטחי הבניה;
(4) תכניות בניה;

(ב) הנספחים האמורים ייחתמו בידי המבקש, עורך או עורכי? הבקשה, מתכנן שלד הבנין, ובעל זכות בנכס כמפורט בתקנה 2א.

(ג) לבקשה להיתר להקמת בריכה למי שתיה או לשינוי במבנה או בתנאי השימוש בה יצורף, בנוסף לנספחים האמורים, גם האישור הדרוש להקמה או לשינוי לפי תקנה 2 לתקנות הבריכות למי שתיה.

עדכון אחרון: 2007-05-08 08:19:52

תגובות

הוסף תגובה