תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה - חזית לצד הרחוב -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
8. (א) על פי דרישת המהנדס יצרף עורך הבקשה לבקשה להיתר תכנית בניה של חזית הבנין לצד הרחוב שלארכו הוא מוקם, המראה גם את חזיתות הבנינים או חלק מהם הנמצאים במרחק של עשרים מטרים מגבולות הבנין המוצע.

(ב) תכנית הבניה של חזית הבנין כאמור בתקנת משנה (א) תיערך בקנה- מידה 1:250 ויצויינו בה חמרי הבניה או הציפוי של הקירות החיצוניים של הבנינים האמורים וצבעם.

עדכון אחרון: 2007-05-08 08:26:03

תגובות

הוסף תגובה