תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה - מפת איתור העבודה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
5.
(א) מפת איתור העבודה תערך בקנה-מידה 1:250, ואם הבקשה היתה למתן היתר למקום לאסיפות תערך בקנה מידה 1:100.

(ב) במפת איתור העבודה יצויינו הפריטים הבאים, בין אם הם נמצאים בנכס ובין אם הם מוצעים:
(1) הבנינים;
(2) דרכי הגישה לבנינים;
(3) הכניסות לבנינים;
(4) החצרות;
(5) מקומות החניה ומפלסיהם;
(6) מקומות לתליית כביסה;
(7) מקומות לריכוז פחי אשפה ודרכי הגישה אליהם;
(8) קווי אספקת המים;
(9) החיבור לביוב הציבורי;
(10) בורות רקב, בורות חלחול או חפירי חלחול, אם לא ניתן לחבר את הבנין המוצע לביוב ציבורי;
(11) מקומות לאחסנת מכלי גז מיטלטלים או נייחים;
(12) רשת צנרת לאספקת גז;
(13) מיתקן לחימום מרכזי על-ידי דלק נוזלי;
(14) ארובה וגבהה, ובבניני תעשיה ומלאכה ? גובה בסביבה ביחס לגובה הארובה;
(15) דרכי ניקוז הנכס;
(16) עמודי חשמל וטלפון;
(17) קווי חשמל וטלפון תת-קרקעיים;
(18) גדרות;
(19) תיאור התנאים הפיסיים של הנכס;
(20) בנינים או חלקי בנינים העשויים אסבסט וכל מקום בנכס שמצוי בו אסבסט.

(ג) במפת איתור העבודה יצויינו מידותיהם של הדברים המפורטים בפריט (10) לתקנת משנה (ב) ומיקומם של הדברים המפורטים בפריטים (5) עד (17) לתקנת המשנה האמורה.

(ד) מוצע מקום לריכוז פחי אשפה במרחק קטן מ-4.00 מטרים מגבול הנכס הגובל, יצויינו במפת איתור העבודה הבנינים הקיימים וייעודם בנכס האמור, הנמצאים ברדיוס של 10.00 מטרים מהמקום המוצע האמור.

(ה) בבקשה למתן היתר למקום לאסיפות תכלול מפת איתור העבודה גם את אלה:
(1) מקום הבמה ? אם מוצע להקים במה;
(2) מקום הקופות ? אם מוצע שהכניסה למקום תהא תמורת תשלום;
(3) סידור המושבים;
(4) מקום ההידרנטים ומכשירי כיבוי אש;
(5) פרטים נוספים שהמהנדס ידרוש, בשים לב לאופיו של השימוש;
או תצורף לה מפה נפרדת, באותו קנה המידה, שתכלול את הפרטים האמורים.

עדכון אחרון: 2007-05-08 08:23:46

תגובות

הוסף תגובה