הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - המבנים והחצר -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
פרק ב: המבנים והחצר

5. הקירות, המחיצות והתקרות של מבני המעבדה יהיו -
1) בנויים בטון, לבנים, בלוקי בטון או כל חומר בניה אחר שאינו עץ, או אסבסט;
2) נקיים, חלקים, שלמים, תקינים, מאוחים כהלכה ובעלי גוון בהיר;
3) אטומים בפני חדירת חרקים או מכרסמים וקינונם.

6. ציפוי לקיר או לרצפה ייעשה לאחר שהוברר שיש בו צורך כדי למנוע חדירת חרקים או מכרסמים או קינונם, בינם לבין הקיר או הרצפה, ובאופן שיש בו כדי למנוע זאת.

7. קירות חדרי המעבדה וחדרי ההלבשה יצופו עד לגובה של 2 מטרים לפחות, בחומר חלק שאינו סופג רטיבות, למעט חומרים פלסטיים בעלי תכונות אלקטרוסטטיות.

8. רצפת המעבדה וציפויה יהיו מחומר שנתקיימו בו כל אלה:
לרצפה ( 1) אינו סופג רטיבות;
2) עמיד בפני חומרים קורוסיביים ובעל מקדם שחיקה נמוך;
3) ניתן לניקוי בנקל.

9. הרצפה וציפויה יהיו שלמים, מאוחים כהלכה, נקיים ואטומים בפני חרקים או מכרסמים וקינונם.

10 . (בטלה)

11 . רצפת שיש בת מחסום רצפה, תהיה בנויה בשיפוע בכיוון יורד אל המחסום ולא יהיו בה שלוליות.

12 . (א) דלתות המעבדה וחלונותיה יהיו נקיים, שלמים, תקינים וצבועים בגון בהיר על בסיס שמן או חומר פלסטי מתאים.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על דלתות או חלונות העשויים מפלדת אל-חלד, או מאלומיניום.

13 . גג המעבדה -
1) ייבנה בצורה המאפשרת ניקוז שלם של מי גשמים;
2) יהיה נקי, שלם ותקין;
3) יהיה מוגן בפני חדירת רטיבות, חרקים, מכרסמים, ציפורים ובעלי חיים אחרים.

14 . מבני המעבדה לרבות פתחו החיצוני של בנין המעבדה, יהיו נקיים ומוגנים בפני חדירת גשמים, מכרסמים, חרקים, ציפורים או בעלי חיים אחרים.

15 . בכל חדר מחדרי המעבדה יהיו חיבורים לאספקה של מים חמים וקרים, גז, ואקום ומים מזוקקים באספקה מרכזית או מקומית.

16 . בכל מחלקה במעבדה יהיה מתקן לרחיצת ידיים הכולל -
1) כיור הממלא אחר הדרישות המנויות בסעיף 3.10 או סעיף 3.15 להל"ת;
2) ברזים למים חמים וקרים, שלפחות אחד מהם נפתח בעזרת מרפק;
3) סבון נוזלי, דטרגנט או אבקת סבון;
4) (בטלה)
5) מכונת ייבוש או מגבות נייר ומיכל לאיסופן.

17 . חצר המעבדה -
תהיה מנוקזת, נקייה, וללא עשבים; מוקפת גדר שלמה ותקינה, והחפצים אשר בה יהיו ערוכים בצורה מסודרת המאפשרת שמירה על ניקיונה.

עדכון אחרון: 2007-05-24 08:14:56

תגובות

הוסף תגובה