הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - איוורור ותאורה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
פרק ג': איוורור ותאורה

18 . מבני המעבדה יאווררו באחד מאלה:
1) חלונות הנפתחים אל אויר החוץ;
2) מערכת מכנית לאיוורור מלאכותי;
3) מערכת איוורור ממוכן הכוללת סינון אויר;
4) מערכת לוויסות חום ולחות.

19 . במעבדה יותקנו מנדפים או תאים בקטריולוגיים, נאותים בהתאם לצרכים.

20 . איוורור יחליף במשך כל שעה את האויר בחלקי המעבדה המפורטים להלן בטור א', לפחות מספר פעמים כמצויין לצדם בטור ב':
טור א' --------------------- טור ב'
חלק הבנין -------------------- מספר מינימלי של החלפות אויר לשעה
חדרי המעבדה -------------------- 6
חדרי שירות -------------------- 6
פרוזדורים של חדרי שירות -------------------- 6
חדרי הלבשה -------------------- 3
חדרי אוכל -------------------- 3

21 . מבני המעבדה יוארו בתאורה טבעית, בנורות חשמל או בשניהם כאחד, כמפורט בתקנה.22

22 . עצמת התאורה הנופלת של משטח כלשהו בחלקי המעבדה המפורטים להלן בטור א', תהיה לפחות כמצוין לצדם בטור ב':
טור א' -------------------- טור ב'
חלק הבניין ------------------ מינימום עצמת התאורה בלוקס

חדרי עבודה במעבדה ------------------ 300
מחסן ------------------ 100
חדרי שירות ------------------ 100
פרוזדור ------------------ 100
חדרי הלבשה ------------------ 100
חדר אוכל ------------------ 300

23. בכל חדר במעבדה יהיו נורות חשמל במצב תקין להפעלה בכל עת.

עדכון אחרון: 2007-05-24 08:15:25

תגובות

הוסף תגובה