הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - תוספת 1 - מספר אסלות וכיורים בהתאם למספר העובדים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
תוספת ראשונה
תקנה 41מלל הטבלה מוקלד עבור מנועי החיפוש
מספר האסלות, כיורי הרחצה בהתאם למספר העובדים בעסק ומינם
מספר עובדים מספר האסלות מספר הכיורים
גברים נשים גברים נשים גברים נשים
1 1 1. עד 10 עד 10
2 2 2 2 11-25 11-25 .2
4 4 3 3 26-50 3. (א) 26-50
4 4 3 2 26-50 (ב) 26-50
6 6 4 4 51-80 4. (א) 51-80
6 6 4 3 51-80 (ב) 51-80
10 10 5 5 81-100 5. (א) 81-100
10 10 5 3 81-100 (ב) 81-100
3 3 6. (א) לכל 30 גברים נוספים יוספו 1
3 3 (ב) לכל 30 נשים נוספות יוספו 1
יש למלא רק אחד מהוראות פריטים (א) או (ב).

עדכון אחרון: 2007-05-24 08:21:18

תגובות

הוסף תגובה