הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - חדרי שירות, הלבשה ואוכל -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
פרק ו' - חדרי שירות, הלבשה ואוכל

41 . בכל מעבדה יהיו שירותים לעובדים, משתנות, מקלחות, חדרי הלבשה וחדר אוכל, ובהם אסלות וכיורים, במספר הנקוב בתוספת הראשונה.

42 . חדרי שירותים נפרדים יוקצו לציבור הפונה למעבדה, והם יהיו בהתאם לתקנות 43 עד 45 כשבהם מתקנים מתאימים לנטילת דגימות ומסירתן.

43 . לחדרי השירותים יהיו -
1) גישה נוחה;
2) מעבר מאוורר בינם לבין חדרי המעבדה;
3) קירות מצופים באריחי קיר בהירים עד לגובה של 2 מטרים לפחות ומעליהם טיח וסיד בגוון בהיר;
4) קביעות השרברבות בהם בהתאם לדרישות המנויות בסעיפים 3.1, 3.5 או 3.6 ,3.4 ,3.2, 3.9 ו 3.24- בהל"ת;
5) הציוד והמחוברים בהם תקינים, שלמים ונקיים;
6)כרזות בדבר חובת רחצת ידיים, במקומות בולטים לעין.

44 . משתנה תהיה -
1) שלמה, נקיה ותקינה;
2) בהתאם לדרישות המנויות בסעיף 3.8 להל"ת.

45 . מקלחת תהיה -
1) שלמה, נקיה ותקינה ויהיו בה מים קרים וחמים;
2) מחוברת לנקז הבנין;
3) בהתאם לדרישות המנויות בסעיף 3.11 להל"ת.

46 . לא יעבוד אדם במעבדה אלא אם הוא לובש חלוק או בגדי עבודה נקיים ולא קרועים, ולא ילבש את בגדי העבודה אלא בתוך שטח המעבדה.

47 . (א) חדרי הלבשה יהיו מאווררים.
(ב) לכל עובד תוקצה ארונית לאחסנת בגדיו וחפציו.

48 . (א) מספר מקומות הישיבה בחדר האוכל יהיה כשליש ממספר העובדים במשמרת אחת במעבדה.
(ב) בחדר האוכל יותקנו -
1) כיורים לרחצת ידיים, בהתאם למספר הנקוב בתוספת השניה, והממלאים אחר התנאים המפורטים בתקנה 16
2) כיור נפרד לרחצת כלים, ולו ברזים למים חמים וקרים.

49 . אין להחזיק מזון מחוץ לחדר האוכל; חדרי המעבדה או תאי הקירור שבשטח המעבדה אסורים בהחזקת מזון.

50 . (א) קירות, רצפות, תקרות, ציוד ומתקנים יהיו נקיים מאבק, זיהום וכל לכלוך אחר.
(ב) ציוד הבא במגע ישיר עם חומר בדיקה, ינוקה או יחוטא מיד עם תום תהליך העבודה בו, ולפחות אחת לשמונה שעות.
(ג) חדרי השירותים, המשתנות, המקלחות, חדרי ההלבשה וחדר האוכל וחדרי השירותים לציבור, ינוקו ויחוטאו בהתאם למידת החשד למחלות מדבקות.

עדכון אחרון: 2007-05-24 08:17:01

תגובות

הוסף תגובה