תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - התקנת תיבות מכתבים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  

חלק י"ג: התקנת תיבות מכתבים


13.00 בחלק זה ?
"דירה" ? חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה למגורים, או למטרה אחרת, למעט מערכת חדרים המיועדים למגורים בקיבוץ;

"כניסה ראשית" ? הכניסה הראשית לגזרת הבנין שבה היא נמצאת;

"מערכת תיבות מכתבים" ? תיבות מכתבים לפי תקן ישראלי ת"י 816;

"קיבוץ" ? קיבוץ או קבוצה המואגדים כאגודה שיתופית על-פי התקנות לדוגמה שאישר אותן רשם האגודות השיתופיות לאגודות מאותו סוג.


13.01 תיבת מכתבים תותקן לכל דירה בבנין שיש בו דירה, באחד מאופנים אלה:
(1) בכל כניסה ראשית;
(2) באין כניסה ראשית ? סמוך לכניסות;
(3) סמוך למדרכה או לקו הרחוב, כאשר הכניסה הראשית או כניסות לבנין נמצאות במרחק העולה על 20 מטרים מהמדרכה או מקו הרחוב האמורים או כאשר ממפלס הרחוב אל מפלס הכניסה הראשית או כניסות הבנין ניתן להגיע רק באמצעות יותר מ-12 מדרגות;
(4) על אף האמור בפרטים (1), (2) ו-(3), אם נקבעה כתנאי להיתר חלוקת הדואר במרוכז, ניתן להתקין תיבת מכתבים אחת עבור כל הבנין או מקצתו.


13.02 מערכת של תיבות מכתבים תהיה לפי תקן ישראלי ת"י 816.


13.03 מערכת תיבות המכתבים תותקן במקום המוגן בפני גשם.

עדכון אחרון: 2008-01-06 16:39:07

תגובות

הוסף תגובה  

 ת"י 816

  צופן גימשי - 6.01.08 (16:39)    דוא"ל לכותב   

שלום רב,
בסעיף הראשון מצויין שתהיה תיבת דואר בכל כניסה לבניין, האם ניתן למקם את תיבת הדואר בתוך בבניין כ3 מ' מהכניסה הראשית תוך כדי מתן קוד כניסה לדואר ישראל ?

בברכה ,
צופן גימשי .