תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק ג': אמצעי יציאה מבנין3.01 בחלק זה ?

"אולם כניסה" ? לרבות חדר המתנה שמדובר בו בחלק י"ז;

"אור עליון" ? מקור אור הנמצא במישור התקרה, לרבות צוהר, חלון, לבני זכוכית או חומר אחר המעביר אור והמותקן בתקרה;

"בית אחיזה" ? פס נמשך, המורכב לאורך האזן העליון של המעקה או לאורך המסעד והנועד לשמש לאחיזה ביד, או, באין פס נמשך כאמור ? האזן העליון של המעקה, עצמו;

"מדרגות חוץ" ? מערכת מדרגות ללא כיסוי גג, הנמצאת מחוץ לבנין והמובילה אליו, והגובלת עם קיר חיצון או עם שני קירות חיצוניים;

"מדרגות לולייניות" ? מערכת מדרגות בעלת ?
(1) השלכה על-פני מישור אפקי בצורת מעגל או אליפסה או חלק מהם;
(2) ספי מדרגות המכוונים אל מרכז העקומות האמורות או אל נקודות בקרבתו;

"מזקף ראש" ? המרחק האנכי בין מישור שלח מדרגה או מישור משטח מרוצף ובין החלק הנמוך ביותר של חלק הבנין הנמצא מעליו;

"מסעד" ? אלמנט בבנין הנועד למאחז ולסיוע להליכה, לעליה או לירידה של בני אדם;

"מעקה" ? אלמנט בבנין, בנוי או מורכב, הנועד למנוע נפילה ממיפלס למיפלס;

"פרוזדור או מעבר" ? חלק מבנין המוביל מדלת הכניסה של דירה או חלק אחר מבנין אל חדר מדרגות או דרך יציאה;

"רום מדרגה" ? המרחק האנכי בין מפלס שלח מדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתה;

"שלח מדרגה" ? המרחק האפקי בין אף או קצה של מדרגה לבין קו השלכתו האנכי של אף או קצה של המדרגה שמעליה, והנמדד בכיוון ניצב לאורך המדרגה.

עדכון אחרון: 2007-05-09 19:19:39

תגובות

הוסף תגובה