תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אשפה וסילוקה מבנין -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק ו': אצירת אשפה וסילוקה מבנין6.01 בחלק זה ?

"ארובות איוור" ? צינור, מוביל או מעבר המיועד להעברת אוויר, גזים ואדים;

"מצנח אשפה" ? כלי קיבול לאשפה המוצמד אל צינור אשפה יבש והמיועד להכנסת אשפה אל צינור כאמור או למיכלי אשפה מיוחדים בעלי קיבול העולה על 50 ליטרים;

"פח אשפה" ? מכל המיועד לאצירת אשפה שקיבולו 50 ליטרים והבנוי בהתאם לתקן ישראלי ת"י 566 או מיכל מחומר וקיבולת אחרים על פי הוראות המהנדס בהתייעצות עם רשות הבריאות;

"צינור אשפה יבש" ? צינור מאונך המיועד להצנחת אשפה אל מיכל אשפה המוצב תחתיו.

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:28:03

תגובות

הוסף תגובה