תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק י"ז ? מקומות לאסיפות


סימן א' ? פרשנות

17.00 (א) בחלק זה ?

"מנעול בהלה" ? מנעול המאפשר פתיחת דלת על ידי דחיפה מבפנים בלבד;

"רוחב שורת המושבים" ? רוחב המדרגה המשמשת כמושב לצופים או שמותקנים עליה מושבים לצופים;

"רכב בטחון" ? לרבות רכב הצלה ורכב כיבוי.


17.01 חלק זה יחול על מתן היתרים למקומות לאסיפות, לרבות היתרים לשימוש בבנין או בקרקע כמקום לאסיפות.


17.02 היתה סתירה בין הוראה שבחלק זה לבין חלקים אחרים שבתוספת זו ? האמור בחלק זה עדיף, והוא אם לא נאמר אחרת בחלק זה.

עדכון אחרון: 2007-05-10 10:08:32

תגובות

הוסף תגובה