תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק ה': שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבנין5.01 בחלק זה ?

"הטרחה" ? כוחות פנימיים, מומנטים, מאמצים, עיוותים והשפעות אחרות הנגרמים בשלד על-ידי עמסים;

"מעבדה מאושרת" ? מכון התקנים הישראלי וכל מי שאישר הממונה על התקינה לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, תשי"ג?1953;

"מצב גבולי" ? ההטרחה העלולה לפגוע במצבו התקין של שלד או במהותו של שלד בנין המיועד למטרה מיוחדת או לגרום לאבדן יציבותו, לשבר, לדפורמציה גבולית, לפגיעה באטימות מיכלי נוזלים, לאבדן מהותו של שלד המחסין חמרים רדיו-אקטיביים ולפגיעות אחרות כיוצא באלה;

"מקדם הבטחון" ? המספר המתקבל מחילוקה של ההטרחה הגורמת למצב גבולי בהטרחה המתהווה על-ידי עמסים הפועלים על הבנין;

"קיר כפול דופן" ? קיר הבנוי משתי דפנות וביניהן חלל אוויר;

"קיר מסיבי" ? קיר הבנוי מחומר מוצק או מלבנים או מבלוקים מלאים;

"קיר נושא" ? קיר המהווה חלק משלד;

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:19:30

תגובות

הוסף תגובה