תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אשפה וסילוקה מבנין - מקום אצירת אשפה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
6.02 (א) המרחק בין המקום לאצירת אשפה בבנין ובין המקום הקרוב ביותר לחניית כלי רכב לאיסוף אשפה יימדד לארכם של שבילים ושטחים סלולים אחרים המקשרים ביניהם ובלבד שלא יעלה על 20.00 מטרים.

(ב) שביל או שטח סלול אחר כאמור יהיה אפקי ככל האפשר או ייעשה סידור אחר אשר יאושר על-ידי המהנדס בהתייעצות עם רשות הבריאות.

(ג) המרחק בין תא לאצירת אשפה בבנין, המכיל מיכלי אשפה מוצבים מתחת לצינור אשפה יבש, ובין המקום הקרוב ביותר לחניית כלי רכב לאיסוף אשפה יהיה כדלקמן:
(1) עד 20.00 מטרים ? לגבי מיכלים שקיבולם הכולל מטר מעוקב או פחות;
(2) עד 10.00 מטרים ? לגבי מיכלים שקיבולם הכולל עולה על מטר מעוקב.

(ד) מסלול הדרך שבין תא לאצירת אשפה ובין מקום חניית כלי רכב לאיסוף אשפה יהיה אפקי או בעל שיפוע קל ולא יהיו בו מדרגות או ספים.


6.03 המרחק בין הכניסה לחדר מדרגות בבנין מגורים ובין מקום אצירת האשפה לא יעלה על 45.00 מטרים.


6.04 מעבר המשמש להובלת אשפה או פחי אשפה מבנין הבנוי על קו הרחוב אל מקום אצירת אשפה לא יעבור דרך מדרכה ציבורית.

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:29:00

תגובות

הוסף תגובה