תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.30 עולה מפלס הכניסה לבנין על מפלס רצפותיו או יורד ממנו, ייבנו מדרגות או כבשים (רמפות) המחברים את רצפות הבנין עם מפלס הכניסה.

3.31 (א) חדרי מדרגות, מדרגות, משטחים ומעברים המובילים אל? מדרגות, פרוזדורים וחדרי כניסה, על כל תמיכותיהם הקונסטרוקטיביות, ייבנו מאלמנטים עמידי-אש ועמידי-בליה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי בנין המכיל עד שתי דירות.

(ג) אם צופו קירות של חדר מדרגות, יהיו הציפויים משיש,?? מחרסינה, מחמרים פלסטיים בלתי דליקים, מצבעי שמן, מבטון חשוף,? מטיח, ממוזאיקה או מחמרים אחרים כיוצא באלה.

(ד) חומרים ואלמנטים כמפורט בסעיפים קטנים (א) ו-(ג) וכן רכיבים מזוגגים יהיו בהתאם לתקן, ככל שקיים.

(ה) השימוש בלוחות זכוכית לזיגוג רכיבים מזוגגים ייעשה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1099 חלק 1 ? זיגוג בבנינים: תכן השמשה, כפי שיעודכן מזמן לזמן (להלן ? ת"י 1099 חלק 1).

(ו), (ז) ו_(ח)?(בוטלו).

עדכון אחרון: 2007-05-09 19:57:03

תגובות

הוסף תגובה